NA ULU HALA KAULANA O HAWAII

Puna Paiaʻala

Puna, Moku o Keawekekahialiʻi

Ka ulu hala o Kekele

Nuʻuanu Pali, Oʻahu o Kakuhihewa

Nā uluhala o Waianapanapa

Hāna, Maui o Kamalālāwalu

Nā uluhala o Nauē

Hāʻena, Kauaʻi o Manōkalani

Kahalaoweke

Hāna, Maui o Kamalālāwalu

Nā hala o Nihoa

Kalaupapa,  Molokaʻi Nui  ā Hina

0